Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze Program Operacyjny Polska Cyfrowa w powiecie legnickim
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Dolnośląską Siecią Doradztwa Pozarządowego oraz Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”/Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3 zapraszają dolnośląskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz przedstawicieli instytucji publicznych do udziału w V Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych 2016, które odbędą się 26 listopada 2016 roku na terenie Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego w miejscowości Krzyżowa k. Świdnicy.

20 października br., w Starostwie Powiatowym w Legnicy, odbyło się pierwsze spotkanie emerytowanych pracowników naszego urzędu. Była to nie tylko okazja do odwiedzin murów dawnego miejsca pracy, ale również powrotu do wspomnień i wzruszających chwil związanych z czasami czynności zawodowej. W spotkaniu uczestniczyli Janina Mazur Starosta Legnicki, Krzysztof Sowiński Wicestarosta, Kazimierz Burtny Członek Zarządu Powiatu, Stanisław Warchoł Sekretarz Powiatu. Spotkanie uświetnił swą osobą dr Tadeusz Samborski Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

W dniach 18-19 października br., przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu legnickiego uczestniczyli w warsztatach mających służyć wypracowaniu jak najlepszej współpracy samorządu Powiatu Legnickiego z organizacjami pozarządowymi.

Od 2005 roku Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy jest organizatorem WIECZORÓW PAMIĘCI O ŚW. JANIE PAWLE II. Spotkania, w których biorą udział dzieci i młodzież, głównie z Legnicy i powiatu legnickiego, odbywają się każdego roku w innej szkole.

W październiku, w 38 rocznicę wyboru Jana Pawła II na papieża, odbył się WIECZÓR PAMIĘCI w Gimnazjum Nr 5 w Legnicy. Program obchodów upamiętniających to wydarzenie zawierał też uczczenie pamięci niedawno kanonizowanej Świętej Matki Teresy z Kalkuty – osoby bardzo bliskiej duchowo św. Janowi Pawłowi II, a także wolontariuszom legnickiego oddziału TPD.

Obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej był okazją nie tylko do świętowania, ale również do podziękowań nauczycielom i pracownikom oświaty. Ze względu na obchodzony jubileusz 70 - lecia chojnowskiego Liceum Ogólnokształcącego, tegoroczne święto oświaty dla całej społeczności szkolnej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie było wyjątkowym świętem. W Sali MOKSiR w Chojnowie, gdzie odbywała się uroczysta akademia, uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie pod kierunkiem nauczycieli – Haliny Kiliś i Grzegorza Kamińskiego – przedstawili zarys historii LO od czasów powstania szkoły, aż po dzień dzisiejszy, przypomnieli sylwetki założycieli i kolejnych dyrektorów Liceum, przywołali z pamięci ważne wydarzenia z życia szkoły. Tę wędrówkę przez siedemdziesięciolecie ubarwili recytacją, śpiewem, tańcem, muzyką oraz projekcją zdjęć. Dzień później, w sobotę odbyły się dalsze uroczystości związane z jubileuszem szkoły. Rozpoczęto je uroczystą Mszą Św., po niej nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej, otwarcie wystawy okolicznościowej, a później wszyscy przybyli na ten jubileusz mogli już spokojnie przejść do klas – wystaw i zacząć wspominanie dawnych lat szkolnych. Wielu absolwentów poszło na cmentarz uczcić pamięć swoich nauczycieli.

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkania szkoleniowo-informacyjne w Jeleniej Górze, Legnicy oraz Wałbrzychu.