Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
           tel: 76-72-43-429
          pok. 231, piętro II
            e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
         
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

W holu głównym budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy, Legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizował kiermasz świąteczny, na którym można kupić wielkanocne ozdoby, pisanki i kartki. Wszystkie dzieła wykonane zostały przez dzieci z TPD, a całkowity dochód z kiermaszu zostanie wykorzystany na działalność statutową legnickiego TDP. Kiermasz  potrwa do 27 marca br.

,,Warto spotykać w życiu ludzi z pasją. Pasją, która nie tylko inspiruje, ale również pomaga żyć, czyniąc to nasze życie o wiele ciekawszym doświadczeniem”.

14 marca 2018 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 w Chojnowie, rozpoczęły się cykliczne spotkania społeczności pn. „Ludzie z Pasją”. Nie ma chyba nic smutniejszego niż osoba pozbawiona zainteresowań. Celem spotkań jest poprawa skuteczności działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomysłodawcy spotkań chcą zainspirować uczestników Domu oraz motywować do rozwijania własnych zainteresowań, a także do pracy nad własnym hobby. Uczestnicy spotykając się z Ludźmi z Pasją, mają możliwość do rozwijania samych siebie, robienia i doświadczania nowych rzeczy. 14 marca br.  podopieczni ŚDS nr 2 w Chojnowie gościli skrzypaczkę – Panią Sylwię Lamek, która  dała piękny koncert. 15 marca gościem był Pan Jarosław Macewicz, wybitnie uzdolniony poeta, który przedstawił kilka swoich wierszy. Uczestnicy Domu bardzo ciepło przyjęli obie zaproszone osoby. Mieli możliwość rozmowy na temat swoich zainteresowań i pasji. Dostali również kilka cennych, motywujących porad.

WIOŚ we Wrocławiu informuje, że dnia 19.03.2018 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny na stacji pomiarowej w Lubaniu i w Legnicy.

Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 20.03.2018 r.

Grupy ludności wrażliwe na zanieczyszczenia:  osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu; osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Już po raz szósty uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie oraz gimnazjaliści rywalizowali w międzyszkolnym konkursie językowym DENG DENG. Uczniowie sprawdzali swoje umiejętności z języka angielskiego oraz niemieckiego. Tegoroczna edycja konkursu, zorganizowanego pod Honorowym Patronatem Starosty Legnickiego miała muzyczną oprawę w wykonaniu artystów zaproszonych przez Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusza Samborskiego.

Z okazji Dnia Kobiet, w Szkole Podstawowej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Krzywej, zorganizowano uroczystość, która miała wyjątkowy przebieg, gdyż oprócz „standardowych „ życzeń zebrani goście mieli zaszczyt wysłuchać i obejrzeć występ artystów z Wrocławia: Pani Aurelii Sobczak, Pana Stanisława Górki, Pani Barbary Droździńskiej. Swoją obecnością zaszczycili to spotkanie samorządowcy: Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski i Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz.

 

 

Z okazji Dnia Sołtysa – Opiekuna i Gospodarza Wsi,

składamy najserdeczniejsze życzenia,

dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej,

a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami

i pracownikami Waszej Gminy.

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania za trud i wysiłek

w sprawowaniu tak zaszczytnej funkcji oraz zaangażowanie

na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności Wsi, Gminy

i Powiatu Legnickiego.

  Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Starosta Legnicki
  Aleksander Kostuń Janina Mazur
     
   

 

Współpacujemy