Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Herb województwa dolnośląskiegoRozporządzenie dotyczy uchylenia rozporządzenia nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu legnickiego i złotoryjskiego.

Treść rozporządzenia dostępna w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – pod adresem: edzienniki.duw.pl/legalact/2020/1404/

Logo: Inspekkcja Ochrony ŚrodowiskaGłówny Inspektor Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu przekazuje informację o wynikach analizy dotyczącej ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu w 2020 roku.

LogoNa terenie powiatu legnickiego realizowany będzie Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC), którego celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu. Dodatkowo zapewnia użytkownikom końcowym (m.in. wskazanym placówkom edukacyjnym) dostęp do sieci światłowodowej
o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. 

Logo: DKMS28 lutego br. w Starostwie Powiatowym realizowana będzie akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Legnicy i okolic.

Uratować komuś życie, to niezwykłe i wyjątkowe uczucie.

W dniu 13 lutego br. uroczyście odchodzono półwiecze Towarzystwa Miłośników Legnicy. Ten zacny Jubileusz był okazją do podsumowania działalności, ale przede wszystkim do złożenia podziękowań wszystkim tym, którzy swoją pracę, czas i energię poświęcili na rozwój Towarzystwa.

Logo: PTTK

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy uchwałą nr 2/VI/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku uchwalił Regulamin odznaki "Znam Ziemię Legnicką".

Celem ustanowionej przez PTTK w Legnicy odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych związanych z powiatem legnickim, zarówno ziemskim jak i grodzkim.

Współpracujemy