Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze Program Operacyjny Polska Cyfrowa w powiecie legnickim Koronawirus – interaktywna mapa zachorowań.
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Logo Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ChojnowieOgłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie.

Nazwa komórki organizacyjnej: Dział Finansowo - Księgowy
Nazwa stanowiska pracy: Główny księgowy

Informacja o naborze na BIP jednostki.

Czytaj więcej...

W budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyły się warsztaty szkoleniowe „7 dźwigni skutecznej profilaktyki”, które były adresowane do takich lokalnych podmiotów zaangażowanych w praktykę oświatową i politykę młodzieżową jak: samorządowcy, dyrektorzy szkół, pedagodzy, pracownicy wydziałów oświaty i zdrowia, aktywiści społeczni pracujący z młodzieżą, pracownicy OPS, Domów Kultury, ale także np. instruktorzy harcerscy, trenerzy sportowi, członkowie OSP, Policja, straż gminna. Głównym ich celem było zintegrowanie wszystkich osób działających na rzecz dzieci i młodzieży, ponad wszelkimi podziałami politycznymi czy wyznaniowymi w wspieraniu rozwoju i zapobieganiu problemom młodzieży w gminach legnicko-głogowskiego okręgu miedziowego w oparciu o model profilaktyki zintegrowanej. Uczestników warsztatów przywitał Starosta Legnicki Adam Babuśka.

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Chojnowie uczestniczył w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, którego pomysłodawcą jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod Patronatem Honorowym Pierwszej Damy Pani Agaty Kornhauser-Dudy. „Podróże moich marzeń” to temat przewodni konkursu, który  skierowany jest dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej. Jest to największy w Polsce przegląd dorobku artystycznego placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Średnia liczba zgłaszanych do konkursu prac to około 2000 rocznie. Celem konkursu jest promocja twórczości osób niepełnosprawnych, przezwyciężanie ich izolacji społecznej oraz wspieranie ich rozwoju osobistego.

17 października 2019 r. zgodnie z tradycją, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku świętowali Dzień Seniora. W świetlicy odbyło się uroczyste spotkanie integracyjne. Uroczystość rozpoczął dyrektor Tomasz Król, który przywitał wszystkich zgromadzonych, złożył życzenia oraz zaprosił do wspólnej zabawy. Spotkanie rozpoczęło się od degustacji przepysznego tortu upieczonego w ramach zajęć terapeutycznych. Po odśpiewaniu „sto lat” i słodkim poczęstunku nie zabrakło chętnych do wspólnych tańców i zabaw. Spotkanie przeplatane było również wspólnym śpiewem znanych i lubianych piosenek.

W środę 16 października br. nasz urząd odwiedziła delegacja przedstawicieli Powiatu Tczewskiego oraz Starogardzkiego składająca się z 8 przedstawicieli, dyrektorów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w ramach dwudniowego spotkania studyjnego „Pomoc instytucjonalna w Polsce – dobre praktyki w powiecie legnickim”.

Legnica w dniach 17-18 października br. gościła uczestników XIV Konferencji Technicznej poświęconej koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Organizatorem spotkania geodetów i samorządowców było Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Legnicy, przy współudziale Starosty Legnickiego Adama Babuśki oraz Prezydenta Miasta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego. Miłym akcentem w trakcie powitania gości było uhonorowanie pamiątkowym medalem XX - lecia powstania Powiatu Legnickiego Pana Roberta Pajkerta, Geodety Województwa Dolnośląskiego. Medal wręczyła Wicestarosta Janina Mazur, a był on wyrazem uznania za wieloletnią współpracę.