Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

zdjęcie nr 1

13-letni uczniowie: Adam Pigulski i Maciek Racewicz wywalczyli brązowy medal Mistrzostw Polski Młodzików w Brydżu Sportowym, które odbywały się w Starachowicach, w dniach 24-27 września 2015r.

Chłopcy rozegrali 5 rund po 10 rozdań. Po pierwszej, drugiej i trzeciej rundzie byli najlepsi, w czwartej zaliczyli spadek na miejsce piąte, w piątej – dostali się na podium – zajęli III miejsce.

zdjęcie nr 2

W dniach 15-16 października br. w Hotelu Qubus (QubusHotel) odbyła się X Jubileuszowa Konferencja Techniczna poświęcona koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Organizatorem spotkania geodetów, samorządowców było Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Legnicy, przy współudziale Starosty Legnickiego Janiny Mazur oraz Prezydenta Miasta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego, którzy powitali uczestników przybyłych z terenu całego kraju. Wśród gości byli przedstawiciele m. in. Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie - Grażyna Skołbania, Aneta Seremet oraz Jerzy Zieliński, Wojewody Dolnośląskiego reprezentowanego przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Alicję Meusz, Marszałka Województwa Dolnośląskiego w osobie Geodety Województwa Roberta Pajkerta.

zdjęcie nr 1

Wicewojewoda Dolnośląski Joanna Bronowicka podczas uroczystości podsumowującej Dni Kultury Kresowej, które odbyły się po raz XIV w Legnicy uhonorowała Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę pracowników jednostek powiatowych: Panią Grażynę Laurowską Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz Pana Zdzisława Filipowicza Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

zdjęcie nr 1

 

Jednostka Ochotniczej Staży Pożarnej w Rzeszotarach świętowała 70 urodziny. Podczas obchodów jubileuszu druhowie otrzymali życzenia, gratulacje i podziękowania. Uroczystości były okazją nie tylko do poświęcenia i zaprezentowania nowego sztandaru jednostki, ale również do wspomnień i podsumowania działalności. Z okazji jubileuszu życzenia oraz słowa podziękowań wszystkim strażakom złożyła Janina Mazur Starosta Legnicki.

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie gościł uczestników Powiatowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia „LZS” w Legnicy. W zjeździe licznie uczestniczyli delegaci członków zwyczajnych Powiatowego Zrzeszenia oraz przedstawiciele władz samorządowych, w tym władz Powiatu Legnickiego.

Wśród gości zaproszonych obecni byli min. Pan Krzysztof Sowiński -Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego, Pani Janina Mazur -Starosta Legnicki, Pan Jan Krawczyk -Członek Zarządu Powiatu Legnickiego, Pan Henryk Babuśka -Wójt Gminy Legnickie Pole i Pan Jan Serkies -Burmistrz Miasta Chojnów.

zdjęcie nr 1

W imieniu Samorządu Powiatu Legnickiego składamy wszystkim pedagogom i pracownikom szkół oraz placówek oświatowych najserdeczniejsze życzenia.

W tym szczególnym dniu przyjmijcie Państwo wyrazy szczególnego uznania za Wasze poświęcenie i zaangażowanie w pracy.

Niech Wasza praca przyczyni się do budowania autorytetu szkoły wśród uczniów, rodziców i środowiska lokalnego, bowiem ogromna jest rola nauczycieli, którzy swoją postawą potrafią kształtować młode pokolenie.

Życzymy Państwu wielu sukcesów w nauczaniu i wychowaniu młodego pokolenia, aby mądrość, uczciwość i odpowiedzialność były dewizą do dalszego życia.


Krzysztof Sowiński
Przewodniczący Rady Powiatu
Janina Mazur
Starosta Legnicki

 

 

 

Współpracujemy