Grafika ilusracyjna

Opracował Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy
Maj 2022 rok

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Pomoc i wsparcie sprawowane w systemie pomocy społecznej
 3. Pomoc i wsparcie sprawowane w systemie ochrony zdrowia
 4. Oferta edukacyjno – kulturalna dla seniorów
 5. Placówki publicznej opieki zdrowotnej
 6. Ośrodki pomocy społecznej
 7. Organy emerytalno-rentowe
 8. Apteki w powiecie legnickim
 9. Program Mama 4+
 10. Seniorze nie daj się oszukać!
 11. Senior na drodze
 12. Senior pieszy
 13. Senior na rowerze
 14. Senior w samochodzie
 15. Uwaga pożar!
 16. Uporządkowanie ważnych spraw

Wstęp

„Starzenie się nie jest złem,
któremu trzeba się podporządkować jest
powołaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć”.

Papież Jan Paweł II

Szanowni Państwo,

Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy stworzył dla Państwa Informator, który zawiera najistotniejsze informacje, niezbędne każdemu Seniorowi.

Informator został opracowany tak, by w Wasze ręce, drodzy Seniorzy, trafił zaktualizowany, uzupełniony i dostosowany do Waszych oczekiwań i potrzeb materiał informacyjny. Ma on stanowić swoisty zbiór wiedzy dla Was i Waszych rodzin. Informacje, które chcemy Wam przekazać zostały podzielone na obszary wsparcia, tj. pomoc społeczną, służbę zdrowia, edukację i kulturę. Stworzony informator ma pomóc w wyszukaniu i odnalezieniu oferty najbardziej odpowiadającej Waszym potrzebom i zainteresowaniom. Umieściliśmy w nim podstawowe informacje o możliwościach i zasadach korzystania z różnych form wsparcia, dane teleadresowe takich instytucji, jak: domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, poradnie geriatryczne, zakłady opiekuńczo-lecznicze/pielęgnacyjno-opiekuńcze, uniwersytety trzeciego wieku i kluby seniora z terenu powiatu legnickiego. Informator zawiera informacje, gdzie można spędzać ciekawie i aktywnie czas, poszerzyć swoją wiedzę, gdzie szukać pomocy w różnych sytuacjach życiowych, jak reagować w sytuacjach zagrożenia, jak realizować cele społeczne, być aktywnym społecznie i przyczyniać się do rozwoju swojego lokalnego środowiska. W Informatorze zawarte są adresy i telefony ośrodków kultury, bibliotek, przychodni lekarskich. W „jednym miejscu” zebrano niezbędne informacje potrzebne każdemu Seniorowi.

Mamy nadzieję, że nasza publikacja spełni wszystkie oczekiwania i będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem samych Seniorów i członków ich rodzin.