Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 24 grudnia będzie nieczynne Nie daj się grypie! Wpis do BDO

Podstawa prawna:

 • Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • oświadczenie posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • dziennik budowy do wglądu,
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu Wnioskodawcy.

Opłata:

 • za przeniesienie na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia robót budowlanych – 90 zł,
 • opłata skarbowa wnoszona jest przy odbiorze decyzji, wpłata w kasie Starostwa Powiatowego lub na Bank Pekao S.A. I o/Legnica 32124014731111001043433697.

 Termin załatwienia sprawy: do 30 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Miejsce załatwienia sprawy:

 • złożenie wniosku -  parter Punkt Obsługi Interesantów
 • jednostka odpowiedzialna - Wydział Architektury i Środowiska,
 • informacja: Pani Maja Nieglujewicz, pokój 324, III p, tel. 76-72-43-449,

 Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Legnickiego w terminie 14 dni.

Kontakt:

 • Pani Anna Konrad, tel. 76-72-43-450, pok.327
 • Pani Maja Nieglujewicz, tel. 76-72-43-449, pok.324
 • Pani Barbara Budzyńska, tel. 76-72-43-449, pok.324
 • Pani Kamila Głowińska, tel. 76-72-43-587, pok.336
 • Pan Zenon Karpiński, tel. 76-72-43-587, pok. 336
 • Pani Karolina Krok, tel. 76-72-43-580, pok. 336
 • Pani Ilona Nowakowska, tel. 76-72-43-580, pok. 336
 • Pani Monika Krynda, tel. 76-72-43-448, pok. 327
 • Pani Katarzyna Kozłowska, tel. 76-72-43-448, pok. 327
 • Pani Agata Ogłaza, tel. 76-72-43-448, pok. 327

 

rzeniesienie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Podstawa prawna:

 • Prawo budowlane art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek

 • oświadczenie posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 • dziennik budowy do wglądu,

 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu Wnioskodawcy.

Opłata:

 • za przeniesienie na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia robót budowlanych – 90 zł,

 • opłata skarbowa wnoszona jest przy odbiorze decyzji, wpłata w kasie Starostwa Powiatowego lub na Bank Pekao S.A. I o/Legnica 32124014731111001043433697.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni. Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Miejsce załatwienia sprawy:

 • złożenie wniosku -  parter Biuro Obsługi Interesantów

 • jednostka odpowiedzialna - Wydział Architektury i Środowiska,

 • informacja: Pani Maja Nieglujewicz, pokój 327, III p, tel. 76-72-43-449,

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Legnickiego w terminie 14 dni.

Kontakt:

 • Pan Andrzej Bednarz, tel. 76-72-43-450, pok.327

 • Pani Barbara Gawron, tel. 76-72-43-447, pok.324

 • Pan Michał Siudak, tel. 76-72-43-447, pok.324

 • Pani Katarzyna Wolska, tel. 76-72-43-448, pok.325

 • Pan Marek Soszyński, tel. 76-72-43-448, pok.325