Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 24 grudnia będzie nieczynne
 • Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  UCHWAŁA NR XXXV/199/2018RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim (WDU_D/2018/2705) wprowadza:

  §1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego.
  §2. 1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w godzinach od 1900 do 900 dnia następnego w okresie od 1 maja do 30 września z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym, w odległości większej niż 100m od linii brzegowej jeziora.
  3. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100m od linii brzegowej jeziora – podczas cumowania, wodowania i przemieszczania się z prędkością manewrową do 5km/h.

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Pracownicy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, wypełniając obowiązki w powiecie legnickim, prowadzą akcje skierowaną przeciwko nieuczciwym pokazom handlowym, jak również licznym pokazom pseudomedycznym reklamującym się jako bezpłatne badania medyczne. Jest to akcja zainicjowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również konsekwencja wcześniejszych działań Miejskiego Rzecznika Konsumentów skierowanych do przedsiębiorców. Jak wskazuje Tomasz Strojek, mimo że udało się skutecznie ograniczyć liczbę pokazów, odbywają się one nadal i zapewne będą się odbywać dopóki znajdą się chętni do uczestniczenia w pokazach. Apele były również kierowane za pośrednictwem masowych środków przekazów do mieszkańców Legnicy i powiatu legnickiego. Chcąc dotrzeć z przekazem do szerszego grona mieszkańców, jeździmy po całym powiecie i rozmawiamy na ulicach z mieszkańcami, przekazujemy niezbędne informacje o przysługujących prawach konsumenckich mieszkańcom, jak również, a może przede wszystkim ostrzegamy przed uczestnictwem w pokazach handlowych. Można nas spotkać na terenie wszystkich Gmin Powiatu Legnickiego. W dniu wczorajszym rozmawialiśmy z mieszkańcami Miasta Chojnowa oraz Miłkowic, dziś (t.j. czwartek, 22 sierpnia) odwiedzamy gminę Kunicę oraz Prochowice. W piątek pojawimy się w Gminie Legnickie Pole, Ruja oraz w Krotoszyce.

Drugie organowe spotkanie (z czterech planowanych) odbyło się 18 sierpnia br. w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu. Wnętrze przepięknej Bazyliki przepełniły dźwięki utworów granych na cztery ręce. Tym razem swoje umiejętności zaprezentował duet organowy Tomasz Padoł & Sebastian Kresali.  Na koncert przybyło wielu miłośników muzyki, którzy wsłuchiwali się w dźwięki płynące z organowych piszczałek. Wśród zasłuchanych gości byli: Poseł RP Ewa Szymańska, Starosta Legnicki Adam Babuśka.

W niedzielę 11 sierpnia br., w chojnowskiej farze pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła na koncercie inaugurującym czwarty już cykl Letnich Koncertów Organowych wybrzmiały utwory grane przez Arkadiusza Popławskiego, znanego mistrza gry na organach. Wśród osób licznie przybyłych na koncert i zasłuchanych w przepiękne dźwięki organowe byli zaproszeni goście: Senator RP Dorota Czudowska, Poseł RP Ewa Szymańska, Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Janina Mazur. Wysłuchane utwory muzyczne były prawdziwą uczta duchową. Mistrzostwo i wirtuozeria gry nagrodzone zostały gromkimi brawami na stojąco. Koncert prowadził Grzegorz Gapski, pomysłodawca letnich koncertów organowych, Członek Zarządu Powiatu Legnickiego.

Logo PCPRInformujemy, że uruchomiony został nabór wniosków dotyczących Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd". W ramach programu realizowany będzie m.in. Obszar C1, obejmujący pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Szczegółowe zasady realizacji programu znajdują się dokumencie „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2019 r. (Załącznik do Uchwały nr 49/2019 Zarządu PFRON z dnia 17 lipca 2019 r.)

Wnioski można składać w wersji papierowej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy do dnia 31.08.2019 r.

W dniach od 8 do 18 lipca br.  Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie oraz Starostwo Powiatowe w Legnicy uczestniczyło w dziesiątej edycji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”. Dla szkoły i starostwa był to piąty wyjazd w ramach tej pięknej inicjatywy.

Grupa w składzie: nauczyciele, uczniowie, działacze  przez tydzień porządkowała cmentarz w Brzeżanach. Odpowiedzialnym za wyjazd, pobyt i działania tego zespołu był  Kazimierz Burtny. Przestawiamy poniżej relację jednego z uczniów - Adama Swatka -, który swój pobyt na Kresach  „ubrał” w słowa.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Wiele dzieci nie może wychowywać się w rodzinach biologicznych. Potrzebują opieki i pomocy ze strony dorosłych, czekają na swoją szansę – na Ciebie! Przywróć dzieciom wiarę!

Jeśli masz w sobie niekończące się pokłady miłości, empatii i energii, otwórz serce i stwórz dzieciom ciepły i bezpieczny dom. Podziel się swoim czasem, a zapewnisz im szczęśliwe dzieciństwo. Piecza zastępcza obok rodziny adopcyjnej jest jedną z najbardziej optymalnych form opieki kompensacyjnej nad dzieckiem pozbawionym opieki i rodziców.