Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego Letnie Koncerty Organowe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

 

Miejski Rzecznik Konsumentów w Legnicy zaprasza mieszkańców Powiatu Legnickiego do korzystania z bezpłatnych porad prawnych w zakresie ochrony konsumenckiej, które będą odbywać się w gminach Powiatu według ustalonego harmonogramu.

Dostawa płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni dotarła we wtorek 9 czerwca br. do Starostwa Powiatowego. Transport z Wrocławia do Legnicy zapewnili żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W rozładunku sześciu palet płynów pomagali pracownicy Drogowej Służby Liniowej.

Starostwo Powiatowe w Legnicy przyłączyło się do pomocy w walce z koronawirusem i wsparło Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy. 9 czerwca br. Starosta Legnicki Adam Babuśka oraz Wicestarosta Legnicki Janina Mazur przekazali załodze szpitala z Panią Dyrektor Anną Płotnicką-Mieloch na czele, środki pielęgnacyjne z przeznaczeniem dla oddziału zakaźnego.

Na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie od dłuższego czasu trwały przygotowania do ponownego otworzenia placówki. Po dostosowaniu ośrodka do wytycznych i rekomendacji zaleconych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia wznowiono zajęcia terapeutyczne. Usługi świadczone są w nowych warunkach reżimu sanitarnego. Pomimo obostrzeń prowadzone są zajęcia wspierające - aktywizujące uczestników, którzy przy pomocy kadry dostosowują się do nowych wytycznych. Od 1 czerwca 2020 roku podopieczni mają okazję uczestniczyć w zajęciach oraz spotykać się ze swoimi koleżankami i kolegami z grup terapeutycznych.

Panująca pandemia koronawirusa zmieniła naszą rzeczywistość, ale nie pozbawiła nas życzliwości. Na apel Prezes Fundacji STUDIO WSCHÓD Grażyny Orłowskiej-Sondej oraz Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktorii Laskowskiej-Szczur dotyczący wsparcia Rodaków na Kresach Wschodnich, odpowiedziały wszystkie podległe jednostki organizacyjne oraz pracownicy Starostwa. Dzięki zbiórce środków do naszych Rodaków na Ukrainie trafią dary w postaci środków dezynfekujących oraz czystości, maseczek, kombinezonów i żywności.  8 czerwca br. Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur oraz Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Gapski przekazali Prezes Fundacji dary, które ruszą w dalszą drogę za wschodnią granicę, by trafić do najbardziej potrzebujących osób.

Mając na uwadze zwiększone potrzeby mieszkańców Powiatu Legnickiego w zakresie spraw związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, co wynika ze stanu pandemii wywołanej epidemią koronawirusa, pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu Drogowego odpowiadając na te potrzeby, dokonywać będą obsługi interesantów w dniu 12.06.2020r. w godz. od 800. do 1500 oraz wydłużenia czasu obsługi interesantów w dniach (piątki) 19.06.2020r. i 26.06.2020r. do godziny 1500.

UWAGA w dniu 12.06.2020r. kasa Starostwa będzie nieczynna, obsługa interesantów odbywać się będzie bezgotówkowo.

Współpracujemy