Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Plakat

 Czego życzyłby sobie Jan Paweł II na 100. Urodziny? Jaki prezent od Polaków ucieszyłby go najbardziej? A czy Ty chcesz mu coś ofiarować?

Jana Pawła II dużo bardziej niż stawianie pomników cieszyło podejmowanie wszelkich nowych pomysłów i inicjatyw, zarówno charytatywnych, modlitewnych, edukacyjnych czy artystycznych.

5 lutego br. w centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy odbyły się XI Legnickie Prezentacje Edukacyjne, nad którymi Patronat Honorowy objął Starosta Legnicki Adam Babuśka.

Uroczystego otwarcia Prezentacji dokonał Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów. dr Helena Babiuch, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur oraz Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski.

Każdy Jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem. Skłania do refleksji, wspomnień i przemyśleń. Jest też okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczania nowych celów.

Wyjątkowy Jubileusz obchodził 31 stycznia br. DPS Prząśnik w Brenniku. Uroczystość 40-lecia istnienia placówki była okazją do podsumowań, gratulacji i spotkań po latach.

30 stycznia br. odbyło się II posiedzenie Młodzieżowego Zespołu Doradczego Starosty Legnickiego. Zespół dyskutował nad projektem opinii w sprawie Strategii Powiatu Legnickiego oraz inicjatywami związanymi z Rokiem Rodziny. Członkowie Zespołu wyrazili chęć promowania samorządności wśród młodzieży w gminach Powiatu Legnickiego.

W dniu 24 stycznia br. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego odbyło się seminarium pt; Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w kontekście nowelizowanych w 2020 r. przepisów. Starosta Legnicki Adam Babuśka objął seminarium Patronatem Honorowym.   Uroczystego otwarcia dokonała Wicestarosta Legnicki Janina Mazur oraz Dyrektor NOT „DOM TECHNIKA” w Legnicy Stanisław Sirojć.

28 stycznia br. w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy odbyło się uroczyste podpisanie Deklaracji Intencji Zawiązania Współpracy Między Gminami, Miastami i Powiatami Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Powiat Legnicki reprezentował Starosta Adam Babuśka.

Swoje podpisy na deklaracji złożyli przedstawiciele 31 samorządów naszego regionu. Zintegrowanie Inwestycji Terytorialnych ma na celu połączenie wspólnych sił samorządów dla skuteczniejszego zdobywania środków na inwestycje z Unii Europejskiej w perspektywie budżetowej 2021-2027.