Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze Stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Oficjalne otwarcie nowej siedziby Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chojnowie odbyło się 12 kwietnia br., a wśród zaproszonych gości były władze powiatu, gmin, dyrektorzy szkół i przedszkoli, księża, przedstawiciele mediów lokalnych.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: wicestarosta Krzysztof Sowiński, Proboszcz Dziekan Dekanatu Chojnów Marek Osmulski, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej Wiesława Bratek. Zmiana lokalizacji Poradni była możliwa dzięki wygospodarowaniu przez Zarząd Powiatu Legnickiego kwoty w wysokości prawie 135 tys. zł. Tyle kosztował remont i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnowie.

Z okazji zdobycia przez Tomasza Witka, z Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, trzeciego miejsca w IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Technik Absolwent 2015 w specjalizacji –technik mechanik gratulacje złożyli: Starosta Legnicki Janina Mazur, Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Burtny, Prezes SIMP mgr inż. Zbigniew Metanowski, z-ca przewodniczącego koła terenowego SIMP w Chojnowie Bartłomiej Berezowski. Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Elżbieta Iwanicka, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie Mariusz Kowalczyk, Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie Andrzej Borkowski.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy gościła uczestników powiatowego etapu XIX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież zapobiega pożarom”.

Do konkursy przystąpili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, reprezentujący miasta i gminy powiatu legnickiego. Powiatowy Zespół Szkół z Chojnowie reprezentowali uczniowie klasy pożarniczej chojnowskiego Liceum Ogólnokształcącego: Wojciech Nowak, Sebastian Małyniak oraz Maciej Raczyński. Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego oraz ustnego.

Pod przewodnictwem Starosty Legnickiego Janiny Mazur, w siedzibie władz Powiatu Legnickiego odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego.

Głównym tematem posiedzenia była informacja o przygotowaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pobytu na terenie miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego pielgrzymów, którzy przybędą do nas na uroczystości organizowane przez Diecezję Legnicką w dniach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży. W spotkaniu udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także ksiądz Przemysław Superson- diecezjalny koordynator ŚDM.

zdjęcie nr 1

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy zaprasza do udziału w Targach Pracy, które odbędą się w Legnickim Parku Technologicznym „LETIA” S.A. przy ulicy Rycerskiej 24 w Legnicy, 21 kwietnia br. Targi pracy rozpoczną się od godziny 1000 i trwać będą do godziny 1400.

Odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą pracy z różnych źródeł, porozmawiać z pracodawcami krajowymi i zagranicznymi, skorzystać z porad ekspertów.

Serdecznie zapraszamy!!

 

 

Po raz kolejny Legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizował „Dzień pamięci o św. Janie Pawle II”. Uroczystość odbyła się 4 kwietnia, o godz. 15: 00, pod pomnikiem św. Jana Pawła II w Legnicy. Uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze, przy dźwiękach granej „Barki”.