Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

  UCHWAŁA NR XXXV/199/2018RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakazu i ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim (WDU_D/2018/2705) wprowadza:

  §1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w okresie od 1 października do 30 kwietnia roku następnego.
  §2. 1. Zakazuje się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w godzinach od 1900 do 900 dnia następnego w okresie od 1 maja do 30 września z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym, w odległości większej niż 100m od linii brzegowej jeziora.
  3. Dopuszcza się używania motorowych jednostek pływających o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100m od linii brzegowej jeziora – podczas cumowania, wodowania i przemieszczania się z prędkością manewrową do 5km/h.

 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Z okazji zdobycia, przez Kamila Mroczkowskiego, brązowego medalu na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy zwycięski zawodnik i trener Klubu Champion Chojnów Powiat Legnicki Arkadiusz Lewandowski odwiedzili starostwo, by osobiście z rąk Starosty Legnickiego Janiny Mazur oraz Członka Zarządu Powiatu Kazimierza Burtnego odebrać gratulacje i drobny upominek. W spotkaniu udział wziął także inny utalentowany młody bokser - Łukasz Niemczyk, klubowy kolega Kamila.

W ramach Światowego Dnia Walki z AIDS/HIV, w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie, odbyła się kolejna edycja konkursu wiedzy na temat tej choroby i sposobach jej zapobiegania. W konkursie wzięło udział blisko 50 uczniów, którzy mieli za zadanie rozwiązać test z 30 pytaniami. Pytania zostały przygotowane przez pracowników Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy i nie były łatwe. W czasie rozwiązywania na sali panowała niespotykana cisza, a na twarzach uczestników widać było pełne skupienie. Uczestnicy mieli na rozwiązanie testu 40 minut, po czym komisja konkursowa skrupulatnie sprawdziła odpowiedzi i po krótkiej przerwie było już wszystko jasne. Pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Najda, drugie Wojciech Nowak, a na trzecim miejscu uklasyfikowała się Aneta Samoraj. Cała trójka otrzymała cenne nagrody ufundowane przez starostę legnickiego Janinę Mazur.

 

zdjęcie nr 1

1 grudnia br., w auli PWSZ w Legnicy, odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza organizowane przez Oddział Okręgowy i Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Głównym punktem tej uroczystości była dekoracja Sztandaru Oddziału TPD w Legnicy niedawno ustanowionym przez Rząd RP Medalem PRIMUS in AGENDO ( Pierwszy w działaniu) przyznanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na wniosek Starostwa Powiatowego w Legnicy za aktywną działalność społeczną na rzecz dzieci i rodziny oraz aktywizację zawodową młodych.

 

zdjęcie nr 1

Już w najbliższy poniedziałek i wtorek, 7-8 grudnia, przedświąteczna atmosfera zawita do  budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy. W holu na parterze będzie można nabyć świąteczne ozdoby wykonane przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

Całkowity dochód ze sprzedaży prac zostanie przeznaczony na zakup materiałów potrzebnych do wykonania,  w ramach zajęć terapeutycznych, takich „cudeniek” jak te, które będzie można nabyć na kiermaszu.

Serdecznie zapraszamy!

26 listopada 2015r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu odbyła się uroczysta Gala Dolnośląskiego Dnia Pracownika Socjalnego. Z tej okazji do Legnickiego Pola przyjechali samorządowcy, przedstawiciele instytucji zajmujących się pomocą społeczną z całego województwa dolnośląskiego. Organizatorem tego spotkania była jednostka organizacyjna powiatu legnickiego Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

 

26 listopada 2015 r., w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, odbyła się uroczysta gala poświęcona wręczeniu nagród laureatom konkursu "TECHNIK ABSOLWENT 2015". Organizatorem gali i V edycji konkursu "TECHNIK ABSOLWENT" jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Legnicy. W ocenie ogólnej Komisja Konkursowa brała pod uwagę wyniki na świadectwie szkolnym, w tym wyniki z przedmiotów zawodowych, wyniki egzaminów zewnętrznych (egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe) oraz osiągnięcia pozaszkolne (konkursy, olimpiady).