Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Rusza I edycja ogólnopolskiego, bezpłatnego projektu Ministerstwa Obrony Narodowej dotycząca szkolenia kobiet z zakresu samoobrony. „Samoobrona Kobiet” to projekt bezpłatnych szkoleń, które będą się odbywały w 30 polskich miastach. Najlepsi wojskowi instruktorzy będą uczyli i pokazywali Polkom, jak doskonalić umiejętności i techniki samoobrony, po to, aby w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu, potrafiły sobie z nimi poradzić.

W dniu 16 listopada 2016 r. Komisja Gospodarki Rolnej i Ekologii Rady Powiatu Legnickiego odwiedziła gminę Legnickie Pole. Członkowie tej komisji zainteresowani byli niekonwencjonalnymi formami pozyskiwania energii na terenie powiatu legnickiego. Informację dotyczącą najnowocześniejszego i największego na Dolnym Śląsku Parku Wiatrowego w Taczalinie, działającego na terenie czterech obrębów geodezyjnych przedstawił Zastępca Wójta Gminy Legnickie Pole Krzysztof Duszkiewicz. Park wiatrowy tworzą 22 stalowe wieże, z której najwyższa ma 157 m wysokości. Łączna moc parku to 45,1 MW.

Podczas posiedzenia Komisji Promocji i Spraw Społecznych, pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Aleksandra Kostunia, odbyła się debata dotycząca oceny skali bezdomności na terenie powiatu legnickiego. Podczas posiedzenia wykład pt. „Formy i cele pomocy skierowane do bezdomnych. Analiza zawodowa, społeczna i mieszkaniowa. Główne bariery wychodzenia z bezdomności” wygłosił prof. Bohdan Aniszczyk Wiceprezes Towarzystwa Pomocy im św. Brata Alberta we Wrocławiu. Wiceprezes zapoznał wszystkich ze skalą bezdomności w Polsce, przedstawił główne przyczyny tego zjawiska oraz swoje spostrzeżenia z wieloletniego doświadczenia działalności na rzecz wychodzenia z bezdomności.

Podczas listopadowego posiedzenia Komisji Ładu i Porządku Publicznego, które odbyło się w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, Radni zasiadający w Komisji oraz zaproszeni goście mogli zapoznać się ze ścieżką edukacyjna "OGNIK". Ścieżka edukacyjna powstała w ramach rządowego programu „ Bezpieczna +”, w lutym 2016r. Do 15 listopada br. zwiedziło ją już ponad 1200 dzieci. „OGNIK” to nie tylko miejsce, w którym można pogłębić wiedzę o pracy strażaków, ale również nauczyć się, jak poprawnie zachować się w razie zagrożenia pożarem.

W Starostwie Powiatowym w Legnicy funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeprowadzili szkolenie pracowników socjalnych z terenu powiatu legnickiego. Celem szkolenia była poprawa bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej wykonujących swoje obowiązki w terenie.

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu legnickiego do udziału w III edycji projektu edukacyjnego pn. "Postaw na Słońce". Celem projektu jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia Polaków wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. W dwóch dotychczasowych edycjach konkursu wzięło udział ponad 500 zespołów uczniowskich z całej Polski, a dzięki nim wiedza o mikroinstalacjach Odnawialnych Źródeł Energii dotarła do wielu tysięcy odbiorców.

Współpracujemy